GSM; 0896 60 86 42
Ремонт на покриви - "Хидроизолация Покриви" София
ремонт на покриви, хидроизолация, изграждане на покриви. Надстрояване на . тавански стаи. Ценоразпис. РЕМОНТ НА ПОКРИВИ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ .Полагане на воалит с посипка.  

Изграждане и ремонт на покриви, изолация и претърсване на покриви


Покривите са задължителен елемент за всяка една постройка. За да изпълняват функциите си покривите трябва да бъдат изградени правилно, а в последствие периодично да се от ремонтират възникнали проблеми.
Изграждането и ремонта на покривите е деликатен процес, изискващ професионализъм и спазване на особени мерки за безопасност.


                    Изграждане на покриви Изграждането на покриви включва операции, които зависят от вида на покрива, начина на изпълнение и подбраните строителни материали. Най-широко разпространените покриви са покривите с керемиди, панелните плоски покриви, металните покриви и асфалтовите покриви. По отношение на изграждането на покриви, фирмата ни за строителство и ремонт предлага основно:
- изграждане на дървена покривна конструкция
- нареждане /поставяне/ на керемиди и капаци
- полагане на изолация /хидроизолация, каменна вата, мушама/
- поставяне на полиетиленово фолио
- направа на обшивка по улуци, комини, стрехи, капандури...
- подмазване на капаци


                                      Ремонт на покриви Обикновено ремонтите на покриви означават или цялостен ремонт на покрива, или отстраняване на нищожен проблем, който след време може да причини големи щети. Нашата фирма за строителни и ремонтни работи разполага с компетентни служители за:
- цялостен ремонт на покриви;
- разкриване на покрив;
- претърсване на покриви /счупени керемиди, запушени улуци и комини и др./
- измазване на комини
- поставяне и почистване на улуци и водосточни тръби;
- ремонт на капандури.

         
Ремонт на покрив с хидроизолация
       Почистване на основата

Изкърпване на покривни язви, където е необходимо

Грундиране на основата, ако е необходимо

Полагане на воалит с посипка   (4.5 кг/m²)
  Залепване с газо пламна горелка    
 Ремонт на покрив  с  керемиди

 Почистване на кал
Полагане на изолация за керемиди Наковаване на летви за задържане на керемиди Нареждане на керемиди. 

 Тенекеджийски услуги 

 Подмяна на стари улуци с нови
Подмяна  на стари  водосточни тръби с нови 
Монтаж на покривни капандури 
Обшивка на комини с ламарина    
Монтаж на бордова обшивка   
 
 Изграждане на покривни конструкции

 

Демонтаж на стара покривна конструкция 
Монтаж  на нова покривна конструкция    
Полагане на греди и наковаване на дъсчена обшивка
Надстройка на тавански помещения  

Битумни керемиди

Друга алтернатива при избора на покривен материал дават битумните керемиди. Те, също като мембраните, се отнасят към сравнително леките покрития (8-13кг/м2) и позволяват опростяване и олекотяване на покривната конструкция. Важно предимство при тях е, че когато в процеса на експлоатация по една или друга причина възникнат деформации в материала, напрежението в местата на закрепване е по-малко, в сравнение с това при мембраните, заради по-малката площ на керемидите.

Ремонт на покриви - "Хидроизолация Покриви" София
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg